INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Pomůžu vám:

  • Objevit vaše skutečná přání
  • Vyladit vaše vztahy
  • Získat nadhled
  • Nastavit si splnitelné cíle
  • Prozkoumat vaše nevědomí a oblast nevím
  • Navýšit sebevědomí
  • Pracovat s emocemi

Máte zájem o konzultaci? Napište mi!

Radka je veselá, upřímná, autentická, empatická a komunikativní… úplný poklad 🙂 Umí klást správné otázky, ve správný čas a pomoci tak získat cenné odpovědi. Díky její pomoci jsem objevila jádro toho, co jsem potřebovala vyřešit.
Karolína Dvořáčková
S Radkou jsem se sešla za účelem řešení mého postoje ohledně rodinných financí. To bylo téma pro první schůzku. Při druhé schůzce jsme aktuálně řešily mé silné a slabé stránky ve vztahu k hledání pro mne naplňujícího pracovního prostředí.

V obou případech Radka výborně zvládla reagovat na mou objednávku. Nerozhodila ji změna mého původně řešeného problému.
Dala mi velký prostor k vyjádření, a co nejméně zasahovala do mého projevu. Když, tak věcnou připomínkou. Nenásilně, ve vhodný moment, shrnula získané informace ode mne a pokračovaly jsme dál.

Díky jejímu vhledu jsem si lépe uvědomovala podstatu situace, ve které se nacházím.
Velmi jsem ocenila její profesionální přístup, její otevřenost a časovou flexibilitu.
Proto si již po krátkém čase získala mou naprostou důvěru.
Laďka Langerová
Radka dokáže vytvářet skvělou atmosféru pochopení a důvěry, bedlivě naslouchá druhému a zároveň je schopná správného nadhledu situace. Velice na ní oceňuji to, že se během sezení soustřeďuje výhradně na tuto práci a bezprostřední vnímání klienta – během sezení přestáváte vnímat čas a člověk skutečně více postupně objevuje sám sebe.

Radku znám už hodně let a je jedním z lidí, kterých si hodně vážím (po odborné i lidské stránce). Je to člověk s velikým srdcem a byla vždy uznávanou ve všem, co dělala.

Proto se domnívám, že svěřit se do jejích rukou jako kouče, je dobré rozhodnutí.
Radku jako koučku mohu vřele doporučit i ostatním zájemcům!
Martin